Portada » Recursos » Catàleg de serveis i recursos  » Ajut per la compra d’un vehicle

Ajut per a la compra d’un vehicle


Definició


Ajut econòmic per a l'adquisició d'un vehicle. Es troba incorporat al Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya.

Les quantitats màximes per a 2007 són:

 • Conductor de vehicle tipus turisme: 2.554,30 €.
 • No conductor de vehicle tipus turisme que sí fa transferències: 2.554,30 €.
 • Conductor i no conductor que no fa transferència i segueix a la cadira de rodes o en llitera i que necessita un vehicle adaptat per a l'accés i el posicionament de persones que no fan transferència: 5.409,11 €.

Requisits


 • Ser ciutadà de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya. En el cas d'estrangers no comunitaris, la concessió supeditarà als acords i als convenis internacionals i al principi de reciprocitat.
 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb mobilitat reduïda i estar en posessió del permís de conduir.
 • En el cas que la persona no pugui obtenir el permís de conduir a causa de la seva discapacitat o edat, els requisits són els següents:
  • Persones de menys de 3 anys, dependència de forma continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.
  • Tenir més de 3 anys i trobar-se en alguna de les situacions següents: usuari confinat en cadira de rodes; amb dependència absoluta de dos bastons per caminar; que pot caminar però presenta conductes agressives o molestes de difícil control per les greus deficiències intel·lectuals que dificulten la utilització de mitjans normalitzats de transports.
  • o bé ser una persona amb marxes no funcionals.
 • Aquestes circumstàncies seran valorades per l'Equip de Vloració i Oientació (EVO) del CAD corresponent.
 • Si el beneficiari té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys.
 • No beneficiar-se d'ajudes per la mateixa finalitat.
 • No haver-se beneficiat d'aquesta ajuda en els cinc anys anteriors a la data d'adquisició o adaptació, excepte en cas de sinistre total del vehicle.

Tràmits


Lliurar a la seu del Departament d'Acció Social i Ciutadania (Av del Segre, 5, Lleida o a qualsevol de les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i abans del 29 de setembre de 2007, la documentació següent:

 • Imprès oficial de sol·licitud d'ajut individual.
 • Fotocòpia del DNI/NIF del beneficiari.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar.
 • Declaració d'ingressos (declaració de l'IRPF de l'any anterior a la convocatòria o, si no es disposa d'aquest document, el certificat d'empresa referit als ingressos i rendes de capital, prestacions, pensions, etc.).
 • Full de transferència bancària, correctament emplenat.
 • Model de declaració jurada facilitat per l'Administració.
 • Fotocòpia del permís de conducció del beneficiari de l'ajuda per les dues cares, on constin les condicions restrictives de la persona. Si té el carnet en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del carnet. Si no pot obtenir el permís de conducció, certificat de necessitat de l'EVO corresponent.
 • Pressupost original o fotocòpia de la factura del vehicle, segellat pel concessionari, referit a l'any de la convocatòria.
 • Si es tracta d'una compravenda entre particulars, fotocòpia del contracte corresponent.

Observacions


El Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat es regula anualment. Cal tenir en compte que aquesta regulació pot comportar canvis notables en els continguts de les ajudes, en els tràmits i en els requisits que aquí consten.

Per resoldre les sol·licituds es valoren els ingressos econòmics personals.

Les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Per a més informació: Tel. PUA 93 567 52 62

També existeixen ajudes econòmiques a entitats privades d'iniciativa social per a l'adquisició de mitjans de transport col·lectiu adaptat del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Normativa


 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4/08/2006)
 • Ordre ASC/131/2007, de 4 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'any 2007 i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882, de 14/05/2007).
 • Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2575, de 10/02/1998).

 


Puja
Valid XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
2007 Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública | Rambla Ferran, 13 | 25007 - Lleida (Spain)
Àrea d'Atenció a les Persones amb Discapacitat Telèfon: 973 700 306 | discapacitats@paeria.cat